Proč my?

Důležité informace:

Můžete nám psát na:

obchod@prislusko.eu

Bankovní převod: 1483727048/3030

Cena dopravy je:        

  • Dobírka: od 109,-
  • Bankovní převod: od 79,-
  • Bankovní převod (do schránky): od 20,-
  • Sluchátka

Reklamační / obchodní podmínky

To nejdůležitější aneb obchodní podmínky v kostce:

- zboží nám můžete vrátit bez problémů do 14 dnů od doručení. Také musí být v původním stavu a obalu. Pokud tomu tak není, máme právo Vám odečíst z vrácené částky náklady spojené s uvedením do původního stavu. Nezapomeňte nám zaslat číslo účtu !! Hotovost zasíláme bankovním převodem. Pokud chcete využít jiného způsobu, počítejte s případnými náklady (poplatky za složenku aj.)

- na zaslání máme až 14 dní. V praxi se ji snažíme zaslat obratem po obdržení zboží, avšak nejedná se o garanci termínu.

- u dopravy za dvacku neručíme za případnou ztrátu zboží, jelikož ji neručí ani dopravce. Zatím však tato situace nenastala.

- Vaše objednávka je pro Vás závazná stejně jako pro nás. Pokud jste si ji rozmysleli, prosím zavčas nám dejte vědět. Poštovné nás něco stojí a je zbytečným nákladem, pokud si ji nevyzvednete. Navíc objednané zboží je blokované pro někoho, kdo o něj má skutečně zájem.

- přejeme Vám příjemný nákup

- obrázky jsou ilustrační, barva a nápisy nemusí přesně odpovídat skutečnosti

Obchodní podmínky

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník neuvede všechny nezbytné údaje pro odeslání a to včetně tel.spojení.

Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naším e-shopem.

Na veškeré zboží poskytujeme záruku dle platných zákonů a nařízení.

V rámci služby "Doprava za dvacku" neručíme za případnou ztrátu zásilky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi. Pokud objednávka nebude převzata, e-shop může požadovat náhradu částky vynaložené na poštovné.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).O odstoupení v této lhůtě nás kontaktujte písemně,uveďte variabilní symbol a datum nákupu,případný důvod pro odstoupení. Pokud bude zboží vráceno poškozené či neúplné, prodávající může celkovou částku ponížit o náklady vynaložené na uvedení do původního stavu. Takové zboží nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající finanční částku převodem na účet. Budete-li chtít zvolit jiný způsob vrácení částky, prodejce má nárok ponížit vrácenou částku o náklady vynaložené na tento způsob. Možnost vrácení zboží se nevztahuje na výrobky speciálně upravené pro zákazníka na jeho výslovné přání, protože toto zboží nebylo jiným způsobem dostupné. Takové zboží není možno vracet z jiného důvodu,než jako reklamace kvality.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Dopravné si zákazník hradí sám. Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Převzetí zboží

Při doručení zboží přepravní společností si důkladně zkontrolujte zásilku (Jestli je zásilka kompletní, ve 100 % stavu, atd.) a případné vady zapište na předávací protokol - list, na který zákazník svým podpisem stvrzuje převzetí zásilky. V případě, že tak zákazník neučiní, vystavuje se riziku, že případné vady na výrobku (které nebyly uvedeny v předávacím protokole) při reklamaci nebudou uznány.

 

Práva z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Výrobky, které chcete reklamovat nebo vrátit vracejte prosím na:

Jakub Martauz

Jana Uhra 24

Brno, 60200

+420 774940998

obchod@prislusko.eu

 

Všechna práva vyhrazena
Prislusko.eu - eshop s levnym prislusenstvim, © 2021